Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske

Udruženje inženjera tehnologije je dobrovoljna, društvena, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija inženjera tehnologije i njenih organizacija u Republici Srpskoj, otvorena za prijem članova ne samo tehnološke struke već i srodnih struka (hemičara, ekologa i dr.) i za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu. Osnivačka skupština Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, na kojoj je bilo prisutno 110 inženjera, održana je 28.11.2010. godine u Banjoj Luci.

Novosti

Članovi UITRS-a u EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari

Dana 22.12.2020. godine, članovi našeg Udruženja, zajedno sa učenicima gimnazije i studentima PMF-a, su posjetili EFT – Rudnik i Termoelektranu Stanari d.o.o. koja se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj ijugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja

Kontrola i upravljanje bezbjednošću hrane u vremenu COVID-19

Iako nema dokaza da se COVID-19 može prenositi hranom, mjere javnog zdravlja koje su sprovedene kako bi se ograničilo širenje koronavirusa na ljude uticale su na lance snabdjevanja hranom, trgovinu i obrasce kupovine potrošača. Proizvođači hrane, prerađivači hrane, potrošači i

Kontrolna tabla prehrambenih sistema je novi alat za informisanje o boljim prehrambenim politikama

Kontrolna tabla prehrambenih sistema objedinjuje postojeće podatke iz javnih i privatnih izvora kako bi pomogla donosiocima odluka da razumiju svoje prehrambene sisteme, identifikuju svoje poluge promjene i odluče koje treba povući. Kako postoji rasprostranjeno mišljenje da su naši prehrambeni sistemi neodrživi, identifikovanje načina za njihovo mijenjanje i poboljšanje je teško. Prehrambeni sistemi su složeni i nude mnoge ulazne tačke za promjene. Pored toga, čak i kada su mjere identifikovane, često im nedostaje javno