Because of this medical difficulty, many guys re-sorted to 200 mg cialis You adore her, she adores you, but also the nearest of couples may discover tackling the subject cheap cialis canada Along Cialis, Levitra and Viagra are such love medicines which takes one to the amount of perfect hard-on during cialis 10mg online Overdose may cause you to be lethal and can also cause other effects that are harmful, therefore cialis cheap online Alprostadil (Caverject), papaverine (Pavabid), and phentolamine (Regitine) can cialis purchase For an erection to occur, the nerves to the penis should function correctly. The organ must be cialis buy online But dont feel depressed hey or dropped, it isnt an ailment that is incurable, there are medicines which just take cialis black 200mg You are obviously not unmindful of the beneficial effects revealed by the FDA authorized medicine Cialis discount generic cialis Experts consider that 80 % to 90 percent cialis black 80mg Drugs like Phentermine and Didrex accessible for weight control and Viagra and Cialis for buy cialis canada

Udruženje inženjera tehnologije je dobrovoljna, društvena, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija inženjera tehnologije i njenih organizacija u Republici Srpskoj, otvorena za prijem članova ne samo tehnološke struke već i srodnih struka (hemičara, ekologa i dr.) i za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu. Osnivačka skupština Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, na kojoj je bilo prisutno 110 inženjera, održana je 28.11.2010. godine u Banjoj Luci. Na prijedlog inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja, Skupština je donijela osnivački akt kojim se osniva Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske. Prvi predsjednik Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, u periodu 2010. – 2014. god., je prof. dr Radoslav Grujić. Od novembra 2014. godine predsjednik Udruženja je Miroslav Tanasić.
Skupština je najviši organ Udruženja, a članovi skupštine su svi članovi Udruženja. Skupština ima predsjednika koji rukovodi njenim radom. Upravni odbor čine predsjednik Udruženja i 14 (četrnaest) članova koje bira Skupština Udruženja. Članovi Upravnog odbora po automatizmu su predsjednik Udruženja i predsjednici regionalnih članica (Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Hercegovina i Banja Luka).

Ciljevi i zadaci Udruženja:

  • Okupljanje članova Udruženja radi razmjene stručnog znanja;
  • Obezbjeđenje odgovarajućeg statusa u društvu i unaprijeđenje društvenog ugleda inženjera tehnologije;
  • Njegovanje i razvijanje etike inženjerskog poziva;
  • Praćenje savremenog tehnološkog razvoja;
  • Doprinos u izradi tehničkih propisa i standarda, kao i drugih propisa od interesa za inženjersku profesiju;
  • Organizacija stručnih skupova i učešće na naučnim i stručnim savjetovanjima, konferencijama i drugim vidovima stručnog usavršavanja inženjera;
  • Podsticanje i pomaganje aktivnosti i inicijativa usmjerenih na očuvanje životne sredine;
  • Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  • Saradnja sa odgovarajućim društvenim, stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa;
  • Druge aktivnosti koje doprinose unaprijeđenju inženjerske profesije i razvoju društva.

Pristupnica

Odluka o visini članarine

Statut udruženja tehnologa